Team Riders

Kazuei "Osomatsu" Oimatsu

Local: Takaoka Toyama
Instagram: @osomatsu_bmx

Kazuei "Osomatsu" Oimatsu

 

Masakazu Yanaka

Local: Shibuya Tokyo
Instagram: @grindshiteeee

Masakazu Yanaka

 

Raio Chishima

Local: Ikebukuro Tokyo
Instagram: @raio_chishima

Raio Chishima

 

Yoshihiro Higa

Local: Okinawa, and Shibuya Tokyo
Instagram: @yoshihiro_higa

Yoshihiro Higa