RODI TEAM RIDERS

  • KAZUEI "OSOMATSU" OIMATSU
  • MASAKAZU "MASA" YANAKA
  • RAIO CHISHIMA
  • YOSHIHIRO HIGA
  • RUNA HATTORI
  • YUMA OUCHI - 
  • RYOTA MIYAJI
  • YU YOSHIDA
  • SOSUKE HAYATA
  • YUTA TOMINAGA
MASAKAZU "MASA" YANAKA
Local: Shibuya Tokyo Japan
Instagram: @grindshiteeee
129722303_691845451698158_7894485235887295568_n
RAIO CHISHIMA
Local: Ikebukuro Tokyo Japan
Instagram: @raio_chishima
Brand: DOOMED
119186463_178170657149520_5614847018847223008_n
YOSHIHIRO HIGA
Local: Okinawa, & Shibuya Tokyo Japan
Instagram: @yoshihiro_higa
yoshihiro_higa
RUNA HATTORI
Local: Chigasaki Kanagawa Japan, & Hawaii USA
Instagram: @runapeace
Brand: HEAVIES
runa_hattori
YUMA OUCHI
Local: Ibaraki Japan
Instagram: @yuma_ouchi
Brand: DOOMED
yuma_ouchi
RYOTA MIYAJI
Local: Okayama Japan
Instagram: @ryota_miyaji
ryota_miyaji
YU YOSHIDA
Local: Toyama Japan
Instagram: @yu_yoshida_
yu_yoshida
SOSUKE HAYATA
Local: Hyogo Japan
Instagram: @sosuke_bmx23
Brand: DOOMED
sosuke_hayata
YUTA TOMINAGA
Local: Tottori Japan
Instagram: @yuuuta_tominaga
Brand: BURN SLOW
Yuta Tominaga