Team Riders

Kazuei "Osomatsu" Oimatsu

Local: Takaoka, Toyama
Instagram: @osomatsu_bmx

Kazuei "Osomatsu" Oimatsu

 

Masakazu Yanaka

Local: Shibuya, Tokyo
Instagram: @grindshiteeee

Masakazu Yanaka

 

Raio Chishima

Local: Ikebukuro, Tokyo
Instagram: @raio_chishima

Raio Chishima